Текущи лекции и курсове 
Оборудване и екипировка за фотография

Оборудване и екипировка за фотография

Фотографски печат, от снимката до принта

Фотографски печат, от снимката до принта

Фотографски печат, от снимката до принта

Фотографията в нашият офис, как да дадем нов тласък на бизнеса си

Фотографията в нашият офис, как да дадем нов тласък на бизнеса си

Технология на художествената фотография

Технология на художествената фотография

Технология на художествената фотография

Художествена фотография, принципи и философия. Технологията на високото изкуство, концепция и реализации.  Пълен курс!

Художествена фотография, принципи и философия. Технологията на високото изкуство, концепция и реализации.  Пълен курс!

Основен курс видео, репортаж и художествен филм

© 2017 ADV-Photography.com